ไทยอยากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

ไทยอยากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

เป็นที่รับทราบและเข้าใจกันดีในกลุ่มแฟนบอลและ คนทั่วไปว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ เป็นสิ่งที่ยากและเป็นไปได้ยากยิ่ง จนกลายเป็นคําตอบ เขารอบอัตโนมัติทุกครั้งไป เมื่อมีคําถามหรือแนวคิดว่าประเทศ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก จนคําตอบดังกล่าว เป็นเหมือนกําแพงที่คอยขวางกันพวกเรากันเอง ทําให้เราไม่สามารถ คิดนอกกรอบ หรือคิดทะลุกําแพงที่ขวางกันออกไปได้ ซึ่งไปๆ มาๆ สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทําให้แนวคิดของพวกเราไปไม่ถึงไหน ไม่ใช่ ใครที่ไหน ก็คือพวกเราด้วยกันเองนี่เอง ไม่รู้ว่าความคิดแบบนี้ มันเกิด ขึ้นได้อย่างไร ทั้งๆ ที่คําว่าความเป็นไปไม่ได้ เป็นเพียงตัวหนังสือที่อยู่ ในพจนานุกรมเท่านั้น หากเรานํามันมาเป็นอุปสรรคตั้งแต่ต้น เราก็ไม่ ต้องไปแข่งขันกับใครในโลกนี้ จําได้ไหมครั้งหนึ่งกระแสโอลิมปิกได้ครอบคลุมประเทศจนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบิ๊กเหวีย […]

» Read more