ไทยอยากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

ไทยอยากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

เป็นที่รับทราบและเข้าใจกันดีในกลุ่มแฟนบอลและ คนทั่วไปว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ เป็นสิ่งที่ยากและเป็นไปได้ยากยิ่ง จนกลายเป็นคําตอบ เขารอบอัตโนมัติทุกครั้งไป เมื่อมีคําถามหรือแนวคิดว่าประเทศ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก จนคําตอบดังกล่าว เป็นเหมือนกําแพงที่คอยขวางกันพวกเรากันเอง ทําให้เราไม่สามารถ คิดนอกกรอบ หรือคิดทะลุกําแพงที่ขวางกันออกไปได้ ซึ่งไปๆ มาๆ

สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทําให้แนวคิดของพวกเราไปไม่ถึงไหน ไม่ใช่ ใครที่ไหน ก็คือพวกเราด้วยกันเองนี่เอง ไม่รู้ว่าความคิดแบบนี้ มันเกิด ขึ้นได้อย่างไร ทั้งๆ ที่คําว่าความเป็นไปไม่ได้ เป็นเพียงตัวหนังสือที่อยู่ ในพจนานุกรมเท่านั้น หากเรานํามันมาเป็นอุปสรรคตั้งแต่ต้น เราก็ไม่ ต้องไปแข่งขันกับใครในโลกนี้

จําได้ไหมครั้งหนึ่งกระแสโอลิมปิกได้ครอบคลุมประเทศจนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบิ๊กเหวีย เชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานฯได้เริ่มรณรงค์ให้ประเท. เจ้าภาพ โอลิมปิกเกมส์ในปี 2008 พอเริ่มไปได้หน่อยเดียว จะแพ้ เลยยกเลิกตั้งแต่นั้นมา ทั้งที่ใช้เงินไปแล้วจํา หรือเปรียบเทียบกับการเมือง ครั้งหนึ่งเมื่อประเทศ รัฐมนตรีชื่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พวกเราก็กลัวกันว่า มีป๋าเปรมแล้ว เราจะไปหาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะ หาคนที่เหมาะสมแทบไม่มี

อีกกรณี คือ การเลือกผู้นําพรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่นาย พิชัย รัตกุล นายห้างหมากหอมเยาวราช เป็นหัวหน้าพรรคก็มีการมอง กันว่าหมดยุคนายพิชัยแล้ว จะไปหาใครมาเป็นหัวหน้าพรรคได้ เพราะ ดูในพรรคล้วนแล้วมีแต่ความเชื่องช้า และไม่มีสตางค์ สุดท้ายได้นาย ชวน หลีกภัย ที่ใครๆ ดูถูกดูแคลน
การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็เหมือนกัน อย่าเพิ่งด่วนสรุปประเทศไทยจะจัดบอลโลกไม่ได้ เหมือน

กับ ดร. นัฐ อินทรปาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัยพลเอก สรยุทธ จุลานนท์ และอดีตเมมเบอร์โอไอซี หรือกรรมการในคณะ กรรมการโอลิมปิกสากล ที่ออกมาพูดก่อนใครเพื่อนว่า เป็นไปได้ยาก ที่ประเทศไทยจะสามารถจัดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ เพราะมีปัญหา และเงื่อนไขหลายประการ” จนลืมไปว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ นั้น มันมีไว้แก้ มิใช่มีไว้กลัวและเป็นอุปสรรค

โดยเงื่อนไขที่ทางฟีฟ่ากําหนดไว้นั้น ก็มีไว้เป็นระเบียบทั่วๆ ไป เพื่อให้ประเทศที่สมัครจะต้องปฏิบัติตาม มิใช่คิดจะจัดบอลโลก แล้วก็สามารถจัดได้เลย โดยไม่ต้องทําอะไร เหมือนกับนักการเมือง ฝากเด็กเข้าทํางานหรือเข้าโรงเรียน ซึ่งจริงๆ แล้วการเสนอตัวเป็น เจ้าภาพฟุตบอลโลก เป็นเรื่องที่จะต้องมีการเตรียมตัว และเตรียมใจเงินทุนหนาสุดท้ายฟุตบอลโลกที่ประเทศไทยจนถึงปัจจุบันมันก็เป็นแค่ความฝัน

สนับสนุนโดย Ufabet เว็บไซต์ แทงบอลออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศไทย